Study Day 2010

Gender in beweging: mobiliteit, migratie en mondialisering

Beweging is misschien wel de meest typerende karakterisering in deze tijd van mondialisering. Mensen, cultuur goederen, ideeën en kapitaal verplaatsen zich zowel in de reële als in de virtuele dimensie met steeds grotere snelheid over de wereld. Het bestuderen van beweging kan zich richten op de fysieke beweging van bijvoorbeeld mensen die migreren, toeristen op reis of pelgrims op bedevaart. Deze veranderende vormen van mobiliteit beïnvloeden uiteraard ook de betekenissen die eraan worden toegeschreven. Dynamiek is inherent aan beweging. De centrale vraag op deze studiedag is welke verandering in sociale en culturele relaties die beweging met zich meebrengt.

Wie en wat is er precies in beweging, welke transnationale relaties en praktijken ontstaan er uit die beweging en welke invloed heeft dat op bijvoorbeeld genderverhoudingen? Hoe wordt de beweging gestuurd door een gender repertoire van vrouwelijkheid en mannelijkheid? Betekent beweging bijvoorbeeld ook sociale mobiliteit voor vrouwen en mannen, of juist misschien eerder marginalisering en van wie of wat en hoe? Welke verschuivingen doen zich voor onder invloed van mobiliteit en beweging in de relatie tussen ‘self and other’ die de antropologie centraal stelt in haar studie, of in relaties van in en uitsluiting die vanuit een ontwikkelingsperspectief subject van studie zijn. Zo lijkt de relatie tussen privé en publiek op allerlei manieren in beweging te zijn, niet alleen doordat de wereld via de media direct in onze meest intieme ruimtes in de privé sfeer binnenkomt, maar ook bijvoorbeeld in de veranderende verhouding tussen het bedrijfsleven en de overheid bv. op het terrein van ontwikkelingssamenwerking of de manier waarop in de ‘chain of love’ de zorg in het westen als het ware wordt ‘ge-outsourced’ in handen van vrouwen afkomstig uit het zuiden. Dat dit gepaard gaat met beweging op het terrein van vrouwelijkheid en mannelijkheid lijkt voor de hand te liggen. Kortom of het nu de feminisering van migratie, toerisme of pelgrimage betreft deze studie dag wil reflecteren op de centrale vraag hoe gender en genderrelaties in beweging zijn.
Programma LOVA-studiedag 11 juni 2010

10:00 Koffie/Thee
10:30 Opening/Welkomstwoord
11:00 Lezing door Willy Jansen: Pelgrimage in de moderne tijd
11:45 Lezing door Annelou Ypeij: Toerisme
12:30 – 13:30 Lunch (tevens ledenvergadering LOVA)
13:30 – 14:15 Lezing door Francien van Driel: Feminisering van Migratie?!
14:30 – 16:00 Panels
1) Mobiliteit, Migratie en Multiculturaliteit
2) Pelgrimage
3) Toerisme
16:00 Borrel Cultuurcafé